Rental

HOME / SERVICES / RENTAL

  • OUR
    SOLUTION

SELL

Sell Your Equipment

SERVICE

Service Your Equipment

RENTAL

Equipment to Rental

บริการ ให้เช่าเครื่องจักร

พรีเพรส โซลูชั่นส์ เรามีเครื่องจักรจำนวนมากเพื่อให้คุณเช่าเครื่องของเราเพื่อช่วยในการจัดการ
งบประมาณที่ต้องการ ก่อนที่จะซื้อเครื่องจักรนั้น เพื่อเพิ่ม ทักษะพนักงานของคุณก่อนที่จะลงทุน

Rental Inkjet Film 44″

BRAND Epson
MODEL 9890.9900
SIZE Up to 44"
Condition Good
PRICE 28,000/Month
REF. NO.

Rental Screen8300 Thermal CTP

BRAND Screen
MODEL 8300
SIZE 450 x 370 mm (17.8" x 14.6") (GTO size) to 1,160 x 940 mm (45.6" x 37")
Condition very good
PRICE 40,000/Month
REF. NO.

Rental BasysPrint 741 CTcP

BRAND BasysPrint
MODEL 741
SIZE 940 x 1150 mm (37 x 45")
Condition good
PRICE 40,000/Month
REF. NO.