บริการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ทูเพลท

HOME / NEWS / บริการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ทูเพลท

บริการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ทูเพลท

6 มิถุนายน 2018

บริการเช่า เครื่องจักร ก่อนการพิมพ์ เพื่อผลิตเพลทแม่พิมพ์

ค่าใช่จ่ายแน่นอน ไม่ต้องลงทุนมาก เพื่อให้มั่นใจก่อนการลงทุน เพื่อเสริมสร้างทักษะกับพนักงานของคุณ

Screen 8000II Thermal CTP

Screen 8300 Thermal CTP

Basysprint UV CTcP