บริการ

หน้าหลัก / บริการ

  • ปัญหาต่างๆของคุณพร้อมการแก้ไข  คือบริการของเรา

ขาย

ต้องการขายเครื่องจักรของคุณ

บริการ

รับบริการ เครื่องจักรของคุณ

เช่า

บริการเช่าเครื่องจักรในอุตสหกรรมการพิมพ์

บริการที่เรามี

บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ทูเพลท
เรามีบริการซ่อมเครื่องและดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ทูเพลทของท่าน เรามีบริการซ่อมเครื่อง หลากหลายยี่ห้อ สกรีน โกดัก ไฮเดลเบริก เราดูแลให้ท่าน ให้เครื่องผลิตเพลทแม่พิมพ์ ให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ